Home Contact
 
Ghid il-Kbir
Beata Quae Credidit
Sibna fuq Facebook

Hin tal-Quddiesa

MATUL IL-ĠIMGĦA
Filgħodu
Mit-Tnejn sas-Sibt:
6.00am, 7.30am

Filgħaxija
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa
6.30pm (Xitwa), 7.00pm (Sajf)
Matul is-Sajf il-quddiesa tat-Tnejn tkun fis-6.00pm għat-tfal.

Is-Sibt
4.30pm, 6.30pm (Xitwa), 5.00pm, 7.00pm (Sajf)
Kull l-Aħħar Sibt tax-Xahar tkun bil-Magħmudija

IL-ĦADD
6.30am, 8.00am, 9.30am, 11.00am
4.30pm (Xitwa), 5.00pm (Sajf)

Quddies għat-Tfal matul is-Sajf
It-Tnejn fis-6.00 p.m. fil-Knisja
L-Erbgħa fit-8.15 a.m. f’Dar Dun Bosco
Is-Sibt fit-8.00 a.m. fil-Knisja.

Ħinijiet tal-Qrar
Qabel jew wara l-quddies, jew
b'appuntament mas-Saċerdot.

Konfessuri Mistiedna
Kull tielet ġimgħa tax-xahar mill-5.30pm: Patri Joseph Zahra O.P.

Lejlet l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar mill-5.30pm ‘il quddiem.
Nhar l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar mid-8.45am ‘il quddiem

Rużarju
Fil-knisja r-Rużarju jingħad fis-7.05am u fis-6.30pm.
Fl-Erbgħat ta’ Mejju nitolbu wkoll ir-Rużarju fil-beraħ.

Hin ta' l-Ufficcju

L-Uffiċċju Parrokkjali jopera miċ-Ċentru Parrokkjali Familja Mqaddsa, dħul minn Triq il-Knisja.

Ħinijet tal-Ftuħ

It-Tlieta :

10.00 am - 12.00 pm
L-Erbgħa :
04.30 pm - 07.00 pm
Il-Ħamis :
04.30 pm - 06.00 pm

Tel : 2145 4634
Fax : 2145 5738
Email

DAR PARROKKJALI Tel : 2145 5738 

Il-Familja
Centru Parrokkjali Familja Mqaddsa
 
Please enter you e-mail address:
 
Quddies għat-Tfal
Adorazzjoni Ewkaristika ghall-Familja

Il-Bibbja
Casal DingliMentioned as a parish in 1575 and having its origins rooted in the lost village of Ħal Tartarni, the Parish of Ħad Dingli passed through turbulent years of suppression until it was reinstalled on 31st December 1678, to remain until today.
Click here and discover the colourful history of our parish.
 
75 Sena Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali 1939 - 2014

75 Sena Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali 1939 - 2014. Nhar il-Ħadd 26 ta’ Marzu 1939; min jaf dak inhar kemm ferħu d-Dinglin, missirijietna, għaliex issa mhux biss kienu raw il-ħolma tagħhom issir realtà bil-bini tal-knisja parrokkjali l-ġdida, imma rawha wkoll tiġi kkonsagrata. Ikklikkja hawn għall-programm ta' festi speċjali li jfakkru dan l-anniversarju.